top of page

Zadnje objave

  • Tomi Samec, endodont

Kaj počne endodont?

Endodont je izraz, ki se uporabja za specialista zobnih bolezni in endodontije. Endodont je zobozdravnik, ki je končal šestletni študij dentalne medicine in po njem opravil še tri leta specializacije iz področja zobnih bolezni in endodontije.

V tem času je pridobil znanja, ki mu omogočajo opravljati zahtevnejša koreninska zdravljenje, ki bi se sicer končala z izdrtjem zoba.

Primer zdravljenja zoba - pogled z mikroskopom

V primerjavi s splošnim zobozdravnikom opravi endodont več endodontskih posegov. Ker svojo prakso posveča pretežno koreninskemu zdravljenju, odlično pozna morfologijo zob, pri svojem delu uporablja operacijski mikroskop, ultrazvok, osušitveno opno, strojno širjenje koreninskih kanalov in druge sodobnejše metode endodontskega zdravljenja.

Primer zalomljenega instrumenta, ki vam ga lahko odstrani endodont

bottom of page