top of page

O NAS

Bibliografija

1. UJČIČ, Aleksandra. Potreba po stomatoprotetični oskrbi v domu starejših občanov v Kopru: magistrska naloga. Ljubljana: [A. Ujčič], 2010. 57 f., tabele. [COBISS.SI-ID 3341844]

2. UJČIČ, Aleksandra. Morfologija korenin in koreninskih kanalov prvih spodnjih ličnikov: specialistična naloga. Ljubljana.

3. UJČIČ, Aleksandra. Prikaz kliničnih primerov: specialistična naloga. Ljubljana.

4. SAMEC, Tomi, FIDLER, Aleš, KLEMENC, Franek. Ocena zahtevnosti endodontskega posega = Assessment of difficulty of endodontic teatment. Zobozdrav. vestn., 2006, letn. 61, št. 4-5, str. 123-131. [COBISS.SI-ID 22726361]

5. SAMEC, Tomi, AMAECHI, B.T., BATTELINO, Tadej, KRIVEC, Uroš, JAN, Janja. Influence of anti-asthmatic medications on dental caries in children in Slovenia. Int. j. paediatr. dent., 2012, str. 1-9, doi: 10.1111/j.1365-263X.2012.01243.x. [COBISS.SI-ID 689580]

6. SAMEC, Tomi, JAN, Janja. Uporaba ultrazvoka za irigacijo koreninskega kanala = Root canal irigation with ultrasound. Zobozdrav. vestn., 2011, letn. 66, št. 3, str. 84-89. [COBISS.SI-ID 29309145]

7. SAMEC, Tomi, JAN, Janja. Klorheksidin v endodontiji = Chlorhexidine in endodontics. Zobozdrav. vestn., 2007, letn. 62, št. 2/3, str. 85-88. [COBISS.SI-ID 23456473]

8. KRAPEŽ, Jana, SAMEC, Tomi. Uporaba gumijaste opne v zobozdravstvu = Use of the rubber dam in dentistry. Zobozdrav. vestn., 2011, letn. 66, št. 3, str. 79-83, ilustr. [COBISS.SI-ID 29308889]

9. SAMEC, Tomi, JAN, Janja. Zobna erozija = Dental erosion. Zobozdrav. vestn., 2009, letn. 64, št. 2-3, str. 59-65. [COBISS.SI-ID 25755097]

10. SAMEC, Tomi, JAN, Janja. Vzroki, razpoznava in oskrba bolnikov z zobno erozijo - klinični primer = Causes, recognition and treatment of dental erosion - a clinical case report. Zobozdravstveni vestnik, ISSN 0044-4928, 2013, letn. 68, št. 1, str. 20-27, ilustr. [COBISS.SI-ID 30939609]

11. SAMEC, Tomi, JAN, Janja. Zobna erozija = Dental erosion. V: 13. simpozij zobnih bolezni in endodontije, Bled 3. in 4. april 2009. Zbornik predavanj. Ljubljana: Sekcija za zobne bolezni in endodontijo SZD, 2009, str. 26-27. [COBISS.SI-ID 25832921]

12. SAMEC, Tomi. Možnosti konzervativne obravnave bolnika z zobno erozijo = Conservative treatment options for patients with dental erosion. V: JAN, Janja (ur.). Zbornik predavanj 15. simpozija zobnih bolezni in endodontije, Bled, Festivalna dvorana, 12. in 13. april 2013. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za zobne bolezni in endodontijo, 2013, str. 20-21. [COBISS.SI-ID 30571481

13. SAMEC, Tomi, JAN, Janja, AMAECHI, B.T. Influence of antiasthmatic medications on dental caries in Slovenian children. Caries Res., 2008, letn. 42, št. 3, str. 201. [COBISS.SI-ID 24428761]

14. SAMEC, Tomi. Pasivna ultrazvočna irigacija koreninskega prostora = Passive ultrasonic irrigation of root space. V: JAN, Janja (ur.). Zbornik predavanj 14. simpozija zobnih bolezni in endodontije, Bled, Festivalna dvorana, 8. in 9. april 2011. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za zobne bolezni in endodontijo, 2011, str. 30-31. [COBISS.SI-ID 28559321]

15. SAMEC, Tomi. Dejavniki tveganja za razvoj kariesa pri astmatikih. V: Zbornik XXIII. republiškega strokovnega seminarja DZDS, Rogaška Slatina, 5.-7. november 2009 : strokovna doktrina Stomatološke klinike. [Ljubljana: Društvo zobozdravstvenih delavcev Slovenije], 2009, str. 14. [COBISS.SI-ID 26291929]

16. SAMEC, Tomi. Klorheksidin v endodontiji. V: 12. simpozij zobnih bolezni in endodontije, Bled 13. in 14. april 2007. Zbornik. [Ljubljana: Sekcija za zobne bolezni in endodontijo SZD, 2007]. [COBISS.SI-ID 24031705]

17. SAMEC, Tomi, JAN, Janja. Use of endodontic irrigants and rubber dam among Slovenian dentists. International endodontic journal, ISSN 0143-2885, 2013, vol. 46, suppl. 100, str. 68. [COBISS.SI-ID 31063001]

18. SAMEC, Tomi, KOTNIK PIRŠ, Ana, JAN, Janja. Ustno zdravje otrok z astmo. V: KOSEM, Rok (ur.). Zobozdravstvena oskrba otrok in mladostnikov s kroničnimi boleznimi in zmanjšanimi zmožnostmi : zbornik. Ljubljana: Sekcija pedontologov Slovenskega zdravniškega društva, 2013, str. 13. [COBISS.SI-ID 30913497]

19. SAMEC, Tomi. Zdravljenje astme in pogostost zobnega kariesa pri otrocih v Sloveniji : [magistrska naloga]. Ljubljana: [T. Samec], 2010. 55 f., graf. prikaz., tabele. [COBISS.SI-ID 27842265]

20. SAMEC, Tomi. Metode endodontskega zdravljenja med slovenskimi zobozdravniki leta 2011 : specialistična naloga. Ljubljana: [T. Samec], 2012. 122 f., tabele. [COBISS.SI-ID 29579737]

21. SAMEC, Tomi. Prikaz kliničnih primerov: specialistična naloga. Ljubljana: [T. Samec], 2012. 86 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 29579993]

22. SAMEC, Tomi. Zobni karies, zobna erozija in razvojne okvare sklenine pri otrocih z astmo v Sloveniji : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Samec], 2014. 106 f., tabele. [COBISS.SI-ID 274503936].

23. SAPUNDZHIEV, Dime, SAMEC, Tomi. Dekompresija in endodontija - multidisciplinaren pristop k zdravljenju periapikalnih sprememb. V: JAN, Janja (ur.). Zbornik predavanj 16. simpozija zobnih bolezni in endodontije, Bled, 17. in 18. april 2015. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za zobne bolezni in endodontijo, 2015, str. 53. [COBISS.SI-ID 31935193]

24. SAMEC, Tomi, JAN, Janja. Pregled raztopin za izpiranje koreninskih kanalov = Review of root canal irrigants. Zobozdravstveni vestnik, ISSN 0044-4928, 2015, letn. 70, št. 3/5, str. 100-107, ilustr. [COBISS.SI-ID 32634073]

25. SAMEC, Tomi. Prikaz primera endodontskega zdravljenja prvega zgornjega sekalca z notranjo koreninsko resorpcijo. V: JAN, Janja (ur.). Zbornik predavanj 16. simpozija zobnih bolezni in endodontije, Bled, 17. in 18. april 2015. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za zobne bolezni in endodontijo, 2015, str. 52-53. [COBISS.SI-ID 31934937]

26. UJČIČ, Aleksandra, SAMEC, Tomi. Primer ponovnega endodontskega zdravljenja spodnjega drugega kočnika s pulpnim kamnom. V: JAN, Janja (ur.). Zbornik predavanj 16. simpozija zobnih bolezni in endodontije, Bled, 17. in 18. april 2015. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za zobne bolezni in endodontijo, 2015, str. 55-56. [COBISS.SI-ID 31936217]

27. SAMEC, Tomi. Sodobne smernice izpiranja koreninskih kanalov = Contemporary root canal irrigation. V: JAN, Janja (ur.). Zbornik predavanj 16. simpozija zobnih bolezni in endodontije, Bled, 17. in 18. april 2015. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za zobne bolezni in endodontijo, 2015, str. 25-26. [COBISS.SI-ID 31932377]

28. UJČIČ, Aleksandra. Klinično pomembne morfološke posebnosti prvih spodnjih ličnikov = Clinically important morphology features of first lower premolars. V: JAN, Janja (ur.). Zbornik predavanj 16. simpozija zobnih bolezni in endodontije, Bled, 17. in 18. april 2015. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za zobne bolezni in endodontijo, 2015, str. 16-17.

29. UJČIČ, Aleksandra, SAMEC, Tomi. Prikaz primera zdravljenja notranje koreninske resorpcije s predrtjem, povzročene z neustreznim primarnim endodontskim zdravljenjem. V: JAN, Janja (ur.). Zbornik predavanj 17. simpozija zobnih bolezni in endodontije, Bled, 7. in 8. april 2017. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za zobne bolezni in endodontijo, 2017, str. 64. [COBISS.SI-ID 33219033]

30. SAMEC, Tomi. Prikaz primera zdravljenja uvihanega zoba na zgornjem stalnem centralnem sekalcu. V: JAN, Janja (ur.). Zbornik predavanj 17. simpozija zobnih bolezni in endodontije, Bled, 7. in 8. april 2017. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za zobne bolezni in endodontijo, 2017, str. 62-63. [COBISS.SI-ID 33218265]

31. SAMEC, Tomi. Smernice obravnave pacientov z zobno erozijo = Contemprary treatment of patients with dental erosion. V: JAN, Janja (ur.). Zbornik predavanj 17. simpozija zobnih bolezni in endodontije, Bled, 7. in 8. april 2017. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za zobne bolezni in endodontijo, 2017, str. 18-19. [COBISS.SI-ID 33216217

32. UJČIČ, Aleksandra. Pregled ukrivljenosti koreninskih kanalov = Curvatures of root canals. V: JAN, Janja (ur.). Zbornik predavanj 17. simpozija zobnih bolezni in endodontije, Bled, 7. in 8. april 2017. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za zobne bolezni in endodontijo, 2017, str. 34-35.

bottom of page