top of page

Dr. TOMI SAMEC, dr.dent.med.

Specialist zobnih bolezni in endodontije

Endodontija, endodont, zobozdravnik, specialist

Leta 2004 je diplomiral na odseku za dentalno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani. Po končanem študiju se je zaposlil kot asistent na Katedri za zobne bolezni in normalno morfologijo Medicinske fakultete v Ljubljani. Specializacijo iz zobnih bolezni in endodontije je s pohvalo opravil leta 2012. Naziv magister znanosti je pridobil leta 2010 in naziv doktorja znanosti leta 2014. Objavil je številne članke v domači in tuji literaturi ter imel predavanja iz področja zobnih bolezni in endodontije. Od leta 2013 dela v privatni praksi. Je član Zdravniške zbornice Slovenije in aktiven član Sekcije za zobne bolezni in endodontijo - Slovenskega zdravniškega društva ter Evropske endodontske zveze. Izobraževal se je na številnih endodontskih kongresih v tujini (Atene, Rim, Lizbona, Barcelona, Bruselj, Dunaj,...). S področjem zdravljenja koreninskih kanalov se ukvarja že več kot 16 let.

bottom of page