top of page

Zadnje objave

  • Tomi Samec, endodont

ODSTRANJEVANJE ZALOMLJENIH INSTRUMENTOV IZ KORENINSKIH KANALOV

Pri postopkih endodontskega zdravljenja uporabljamo ročne in strojne instrumente za obdelavo koreninskih kanalov. Instrumenti so narejeni iz nerjavečega jekla ali nikelj-titanove zlitine. Prvi niso elastični in imajo zato tendenco ravnanja ukrivljenih kanalov. Sodeč po študijah nikelj titanovi instrumenti bolje ohranjajo primarni potek koreninskih kanalov. Oboji pa se v koreninskem kanalu lahko zlomijo.

Pri strojnih instrumentih je zlom navadno posledica torzijske preobremenitve ali upogibne utrujenosti materiala. Do torzijske preobremenitve navadno pride pri zaustavitvi apikalnega dela instrumenta v koreninskem kanalu. Ko je presežena trdnost instrumenta se ta zlomi. Navadno je to posledica slabo vzpostavljene prehodnosti koreninskega kanala. Do upogibne utrujenosti materiala pa prihaja pri vrtenju instrumenta v krivini koreninskega kanala. Na zunanji strani krivine se instrument razteza, na notranji pa krči. Po določenem številu obratov se vsak instrument v krivini zlomi, ne glede na material iz katerega je izdelan in ne glede na obljube prodajalcev.

Primer napotitve odstranitve instrumenta v zobu 12

Ko se pripeti slednje je potrebno pacienta o stanju informirati in ga napotiti k specialistu zobnih bolezni in endodontije. Pri napotitvi je treba navesti, v kateri fazi zdravljenja je bil zob, v katerem koreninskem kanalu je prišlo do zloma in kateri instrument se je zalomil. Iz svežega rentgenskega posnetka bo endodont ocenil, kje se je instrument zalomil glede na dolžino korenine. Kadar je fragment v vhodih v koreninske kanale ali v zgornji polovici dolžine korenine, je fragment navadno odstranljiv. Kadar pa je fragment zagozden v spodnji polovici koreninskega kanala je potrebno najprej njegov koronarni del sprostiti do sten kanala in ga nato odviti oziroma razmajati. Kadar pa je instrument zagozden v krivini koreninskega kanala in ga pod mikroskopom v ravnem delu kanala ne bomo videli, je možna samo kirurška odstranitev.

Primer napotitve odstranitve zalomljenega instrumenta v M korenini zoba 46.

Vse zalomljene instrumente in koreninskih kanalov poskušamo odstranjevati ultrazvočno. V ta namen nam proizvajalci ponujajo številne ultrazvočne konice, ki se ločijo glede na fazo dela. Nekatere so tako namenjene ustvarjanju poti do zalomljenega instrumenta, odstranitvi dentinske stene ob instrumentu, vibriranju instrumenta in drugo. Prav tako so za vsako konico posebej predvidene tudi nastavitve o moči nastavitve glede na namen. Ultrazvočne konice je treba včasih med delom tudi individualno preoblikovati.

Primer zalomljenega instrumenta v MB korenini zoba 17
Primer odstranitve zalomljenega instrumenta iz MB kanala zoba 17

Instrumenti se v koreninskih kanalih lahko zalomijo. V kolikor se je za preprečitev zloma naredilo vse, v smislu ustrezne dostopne preparacije, ustrezno razširjen koronarni del kanala, vzpostavljena prehodnost koreninskega kanala, ustrezno izpiranje med delom, poznavanje instrumentov in navodil dela z njimi, potem je opravičilo sicer na mestu, vendar nepotrebno. Pacienta je treba pred postopkom seznaniti, da je zlom instrumenta v koreninskem kanalu redkost, ki pa se lahko pripeti.

bottom of page